เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2560 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2/2560 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2560
 2.ประกาศรับบัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารุ่นเข้า 2/2560 (ด่วนที่สุด)
ประกาศรับบัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารุ่นเข้า 2/2560
1. 6082102003 ป.โท/การบริหารจัดการการศึกษา
2. 6082200701 ป.โท/ชีววิทยาศึกษา
3. 6082210202 ป.โท/การจัดการงานวิศวกรรม (แขนงการจัดการงานอุตสาหกรรม)
4. 6082620802 ป.โท/การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
5. 6082620904 ป.โท/รัฐประศาสนศาสตร์
6. 6082620905 ป.โท/รัฐประศาสนศาสตร์
7. 6092620802 ป.เอกการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
หมายเหตุ : ส่งตัวแทนรับบัตรได้ที่ ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 15 ชั้น)
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117