เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ เรื่องการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เฉพาะรหัสขึ้นต้น 65) (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ กศ.บป.)
(รหัสขึ้นต้นด้วย 65) ที่ยังไม่ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา

ให้ติดต่อถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาได้ที่ ร้านมหาสารคามมัลติมีเดีย
(หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดกับอนุบาลสาธิตฯ)
ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ทุกวัน

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2565
 2.การยืนยันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) (ด่วนที่สุด)
การเปิดระบบยืนยันลงทะเบียนเรียนสำหรับ นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 1/2565
ระบบเปิดให้ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่พบปุ่ม ลงทะเบียน
ต้องชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2564 ให้เรียบร้อย
วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด รายละเอียดตามปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565

นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 มิถุนายน 2565
 3.การยืนยันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)
การเปิดระบบยืนยันลงทะเบียนเรียนสำหรับ นักศึกษาภาคปกติ
ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 1/2565
ระบบเปิดให้ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่พบปุ่ม ลงทะเบียน
ต้องชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2564 ให้เรียบร้อย
วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด รายละเอียดตามปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565

นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2565
 4.คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ   Download File  
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2565
 5.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2565 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2565
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2565
 6.ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 3/2564 (ด่วนที่สุด)
ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ทางเว็บไซต์ ระบบประเมินผู้สอน
*** หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่ทำการประเมินการสอนจะไม่สามารถดูผลการศึกษาของตนเองผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ***ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลผูกพันธ์กับผลการเรียน แต่นักศึกษาต้องประเมินผลตามความเป็นจริง***
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2565
 7.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 3/2564 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 3/2564
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2565
 8.ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (ด่วนที่สุด)
ทุกท่านสามารถเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ได้แล้วได้ที่ URL http://regis.rmu.ac.th
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2553
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117