เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาใหม่ที่ขาดเอกสารประกอบการรายงานตัว (รหัส 64) (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ขึ้นสถานะว่าขาดเอกสารประกอบรายงานตัว ให้นักศึกษาส่งเอกสารเพิ่มเติม
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2564
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เพจ :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กดตรวจสอบ(หากไม่ส่งเอกสาร จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 และจะมีผลทำให้ขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา)


หมายเหตุ :: หลังจากส่งเอกสารสามารถตรวจสอบสถานะภายใน 3 วันทำการ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2564
 2.การยืนยันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)
การเปิดระบบยืนยันลงทะเบียนเรียนสำหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 2/2564
ระบบเปิดให้ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 06.00 เป็นต้นไป

สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่พบปุ่ม ลงทะเบียน
ต้องชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 ให้เรียบร้อย
วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด รายละเอียดตามปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564

นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2564
 3.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2564 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2564
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2564
 4.ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (ด่วนที่สุด)
ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางเว็บไซต์ ระบบประเมินผู้สอน
*** หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่ทำการประเมินการสอนจะไม่สามารถดูผลการศึกษาของตนเองผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ***ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลผูกพันธ์กับผลการเรียน แต่นักศึกษาต้องประเมินผลตามความเป็นจริง***
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2564
 5.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษารวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงออกประกาศให้นักศึกษาภาคปกติ
นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาค กศ.บป.)
และนักศึกษาภาคสมทบ ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ในภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ
ทั้งนี้ให้ถือวันปิดภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษาเป็นวันสุดท้าย
ในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าปรับ

ภาคปกติ ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 กรกฎาคม 2564
 6.คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ   Download File  
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   4 กรกฎาคม 2564
 7.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษารวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงออกประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ 10 ในภาคเรียนที่ 1/2564
ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2564
 8.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2564 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2564
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2564
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117