เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์ให้ทำการส่งรูปถ่ายที่ถูกต้องเพื่อใช้ทำบัตรนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติและภาคกศ.บป. เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564
ให้ทำการส่งรูปถ่ายที่ถูกต้องเพื่อใช้ทำบัตรนักศึกษา โดยการอัพโหลดรูปภาพที่เว็บไซต์
https://regmis.rmu.ac.th/rmu64 ระบบอัพโหลดรูปภาพนักศึกษา
หรือมีบริการถ่ายภาพที่ถูกต้องให้นักศึกษาถ่ายภาพไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564
ที่ร้าน Msm Photo มหาสารคามมัลติมีเดีย
ร้านตั้งอยู่ที่ หน้าตึก36 อาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ติดกับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2564
 2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2564 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2564
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2564
 3.ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (ด่วนที่สุด)
ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางเว็บไซต์ ระบบประเมินผู้สอน
*** หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่ทำการประเมินการสอนจะไม่สามารถดูผลการศึกษาของตนเองผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ***ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลผูกพันธ์กับผลการเรียน แต่นักศึกษาต้องประเมินผลตามความเป็นจริง***
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2564
 4.คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ   Download File  
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   4 กรกฎาคม 2564
 5.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2564 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วน)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2564
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2564
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117