เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2/2560 (ด่วนที่สุด)
ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทางเว็บไซต์ ระบบประเมินผู้สอน หากมีปัญหาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 โทร 043-722118 ต่อ 6131
*** ระบบเปิดให้นักศึกษาทำการประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
*** หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่ทำการประเมินการสอนจะไม่สามารถดูผลการศึกษาของตนเองผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ***ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลผูกพันธ์กับผลการเรียน แต่นักศึกษาต้องประเมินผลตามความเป็นจริง***
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2561
 2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2560 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2/2560 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2560
 3.ประกาศรับบัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารุ่นเข้า 2/2560 (ด่วนที่สุด)
ประกาศรับบัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารุ่นเข้า 2/2560
1. 6082102003 ป.โท/การบริหารจัดการการศึกษา
2. 6082200701 ป.โท/ชีววิทยาศึกษา
3. 6082210202 ป.โท/การจัดการงานวิศวกรรม (แขนงการจัดการงานอุตสาหกรรม)
4. 6082620802 ป.โท/การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
5. 6082620904 ป.โท/รัฐประศาสนศาสตร์
6. 6082620905 ป.โท/รัฐประศาสนศาสตร์
7. 6092620802 ป.เอกการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
หมายเหตุ : ส่งตัวแทนรับบัตรได้ที่ ชั้น 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 15 ชั้น)
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117