เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.การยืนยันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2565 ภาคปกติ (ด่วนที่สุด)
การเปิดระบบยืนยันลงทะเบียนเรียนสำหรับ นักศึกษาภาคปกติ
ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 3/2565
ระบบเปิดให้ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่พบปุ่ม ลงทะเบียน
ต้องชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2565 ให้เรียบร้อย
วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด รายละเอียดตามปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2565

นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2566
 2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 3/2565 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 3/2565
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ

ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2566
 3.การอนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคกศ.บป 2/2565 (ด่วนที่สุด)
อนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและ ภาคกศ.บป 2/2565

ส่งเกรดนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ :: วันที่่ 20 ก.พ. - 3 มี.ค. 2566
ส่งเกรดนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา กศ.บป :: 2/2565 วันที่ 25 ก.พ. - 5 มี.ค. 2566
(ตัดเกรดที่งานทะเบียน วันท 6 มี.ค.2566 เวลา 16.30 น.)

***อนุมัติจบ :: 15 มี.ค. 2566
***รับวุฒิ:: 3 เม.ย. 2566
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2566
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117