เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาเข้าระบบประเมินการเรียนการสอน (ด่วนที่สุด)

นักศึกษาสามารถเข้าระบบประเมินการเรียนการสอน ได้ ณ บัดนี้

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2560
 2.ประกาศรับบัตรนักศึกษาประจำปี 2560 ภาค กศ.บป. และ ระดับบัณฑิตศึกษา (ด่วนที่สุด)
การรับบัตรนักศึกษารหัส 60

นักศึกษาภาค กศ.บป. และ ป.โท-ป.เอก สามารถติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ ชั้น 2 ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

หมายเหตุ : สามารถส่งตัวแทนห้องมารับบัตรแทนได้ (ส่วนนักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ ติดต่อรับที่ฝ่ายวิชาการของคณะต้นสังกัด)

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2560
 3.ประกาศรับบัตรนักศึกษาปีรุ่นเข้าปี 2558 และ 2559 (ด่วนที่สุด)
การรับบัตรนักศึกษารหัส 58 ของธนาคารกสิกรไทย

หากนักศึกษารหัส 58* และ รหัส 59* ท่านใดยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา สามารถติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาใหญ่(ในเมือง) อยู่สี่แยกไฟแดง ตรงข้ามตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
หมายเหตุ : โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบัจริงไปเพื่อใช้ในการติดต่อธนาคาร

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2560
 4.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2560 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนมาก)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 1/2560 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2560
 5.ประกาศเรื่องส่งเอกสารเพิ่มเติมนักศึกษารหัส 59 (ทุกระดับการศึกษา) (ด่วน)
นักศึกษารุ่นเข้าเรียนรหัส 59* (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ที่ยังส่งเอกสารการรายงานตัวไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ยื่นส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น ส่งเอกสารภายในวันที่ 9 กันยายน 2559

(หมายเหตุ: หากพ้นกำหนดจะถูกตัดเป็นพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2559
 6.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วน)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117