เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ของนักศึกษาภาคปกติ (ด่วนที่สุด)
นักศึกษา ภาคปกติสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566
ผ่านระบบ Mobile Banking ชำระเงินด้วยการสแกนบาร์โค้ดหรือ QR code ที่ปรากฏในใบชำระเงินของนักศึกษา
สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2566
ไม่เสียค่าธรรมเนียมชำระเงิน เมื่อชำระเงิน ผ่านระบบ Mobile Banking
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 พฤศจิกายน 2566
 2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2566 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2566
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ

ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2566
 3.คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา (ด่วน)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ   Download File  
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2566
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117