เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2565 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2565
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ

ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ มีการปรับแก้ไข เนื่องจากงานพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2565 ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2565
 2.คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ   Download File  
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   4 กรกฎาคม 2564
 3.ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (ด่วนที่สุด)
ทุกท่านสามารถเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ได้แล้วได้ที่ URL http://regis.rmu.ac.th
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2553
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117