เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.การยืนยันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคปกติ  (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาปกติ ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 1/2557 เริ่ม วันที่ 29 กรกฏาคม 2557 สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่เจอปุ่ม ลงทะเบียน แสดงว่าสถานะชำเงินของเทอมก่อนหน้า ยังมีปัญหา วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด รายละเอียดตามปฏิทินการศึกษา เทอม 1/2557
นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 กรกฎาคม 2557
 2.คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ   Download File  
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2557
 3.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ได้ที่นี่ ปฏิทินการศึกษาใหม่เข้าสู่อาเซียน
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ครุศาสตร์รุ่นเข้า ปี2553
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2557
 4.Login เข้าสู่ระบบ สำหรับนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาทุกคน สามารถเข้าสู่ระบบโดย Username เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา ส่วน Password ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาเช่นเดียวกัน หากยังไม่ได้ รหัสผ่านให้ใช้เป็นเลขที่บัตรประชาชน เมื่อทำการกรอกประวัตินักศึกษาเรียบร้อย รหัสผ่านจะเปลี่ยนให้เป็นเลขบัตรประชาชน ในการเข้าระบบครั้งที่ 2 โดยอัตโนมัติ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2553
 5.แก้ไข ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 3/2556 ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ซัมเมอร์) (ด่วนมาก)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 3/2556 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ 3/2556
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117