เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ/กศ.บป เทอม2/258 (ด่วนที่สุด)
บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาค ปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อนุมัติ 17 มิถุนายน 2559 **หมายเหตุ** ผู้มีรายชื่อได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2559
 2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2559 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 1/2559 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2559
 3.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 3/2558 ฉบับแก้ไขล่าสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 3/2558 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (ซัมเมอร์)
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2559
 4.ประกาศรับบัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารุ่นเข้า 3/2558 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารุ่นเข้าเรียนภาคเรียนที่ 3/2558 ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ห้องหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

-ป.โท สาขาการบริหารจัดการศึกษา
-ป.โท สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
-ป.โท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
-ป.เอก สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2559
 5.ประกาศรับบัตรนักศึกษาภาคปกติ ปี 2557 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษารุ่นเข้าเรียนรหัส 57* ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ห้องหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

(หมายเหตุ: รหัสนักศึกษา 58* รอรับบัตรนักศึกษาจากทางธนาคาร
ธนาคารจะมาดำเนินการจ่ายบัตรเอง แต่ยังไม่มีกำหนดอย่างเป็นทางการค่ะ ให้รอฟังประกาศจากทางมหาวิทยาลัย)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2559
 6.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วน)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
 7.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Internet Explorer
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Internet Explorer กรุณาเลือก Continue to this website (not recommended) เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117