เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรับบัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารุ่นเข้า 3/2558 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารุ่นเข้าเรียนภาคเรียนที่ 3/2558 ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ห้องหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น
-ป.โท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
-ป.โท สาขาการบริหารจัดการศึกษา
-ป.โท สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
-ป.โท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
-ป.เอก สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2559
 2.ประกาศรับบัตรนักศึกษาภาคปกติ ปี 2557 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษารุ่นเข้าเรียนรหัส 57* ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ห้องหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2559
 3.การยืนยันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2558 ภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์)  (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์) ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 3/2558 ระบบเปิดยืนยันลงทะเบียน วันที่ 16 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่พบปุ่ม ลงทะเบียน แสดงว่าสถานะชำเงินของเทอมก่อนหน้ายังมีปัญหา วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด รายละเอียดตามปฏิทินการศึกษา เทอม 3/2558
นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2559
 4.ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทางเว็บไซต์ ระบบประเมินผู้สอน หากมีปัญหาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 โทร 043-722118 ต่อ 6131
*** ระบบเปิดให้นักศึกษาทำการประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
*** หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่ทำการประเมินการสอนจะไม่สามารถดูผลการศึกษาของตนเองผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ***ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลผูกพันธ์กับผลการเรียน แต่นักศึกษาต้องประเมินผลตามความเป็นจริง***
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2559
 5.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่ ปฏิทินการศึกษาใหม่เข้าสู่อาเซียน
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ กลุ่มครุศาสตร์รุ่นเข้า ปี 2554
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ มีการแก้ไขใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2558

ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ มีการแก้ไขใหม่ ภาคเรียนที่ 3/2558
ปฏิทินการศึกษา ป.บัณฑิต ภาคสมทบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117