เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ระบบค้นหา ตรวจสอบ รหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีกาศึกษา 2559 (ด่วนที่สุด)
ระบบค้นหารหัสนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 สามารถค้นหารหัสนักศึกษา สาขาวิชา และตรวจสอบหมู่เรียนได้ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนในการค้นหาข้อมูล เมื่อทราบรหัสนักศึกษาแล้ว ต้องทำการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ที่ระบบบริการการศึกษา ก่อน ถึงจะทำการลงทะเบียนเรียนได้ ?#?หากไม่พบข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน? อาคาร 15 ชั้น 2 เพื่อ ตรวจสอบข้อมูล คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบค้นหารหัสนักศึกษา หากมีปัญหาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 15 ชั้น 2
***หมายเหตุ นักศึกษา ต้องกรอกข้อมูลจริงเท่านั้น ** มิเช่นนั้น จะมีผลต่อตัวนักศึกษาเอง ***
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 กรกฎาคม 2559
 2.การยืนยันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2559 ภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์)  (ด่วนที่สุด)
การยืนยันลงทะเบียนเรียนสำหรับ นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์) ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 1/2559 ระบบเปิดให้ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่พบปุ่ม ลงทะเบียน แสดงว่าสถานะชำเงินของภาคเรียนที่แล้ว ยังมีปัญหา วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด รายละเอียดตามปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559
นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 กรกฎาคม 2559
 3.ประกาศรับบัตรนักศึกษา 58(ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2559) (ด่วนที่สุด)
นักศึกษารหัส 58* ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร 15 ชั้น ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2559 และนักศึกษาท่านใดบัตรมีปัญหาหรือต้องการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาสามารถติดต่อทำบัตรได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

หมายเหตุ* นักศึกษาต้องมาติดต่อรับบัตรด้วยตนเอง
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กรกฎาคม 2559
 4.ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 3/2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2558 นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ทางเว็บไซต์ ระบบประเมินผู้สอน หากมีปัญหาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 1 โทร 043-722118 ต่อ 6131
*** ระบบเปิดให้นักศึกษาทำการประเมิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
*** หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่ทำการประเมินการสอนจะไม่สามารถดูผลการศึกษาของตนเองผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ***ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลผูกพันธ์กับผลการเรียน แต่นักศึกษาต้องประเมินผลตามความเป็นจริง***
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 กรกฎาคม 2559
 5.ประกาศแจ้งส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษารุ่นเข้า 1/2559 (ด่วนที่สุด)
สาขาที่ยังขาดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ระดับบัณฑิตรุ่นเข้า 1/2559

ภาคสมทบ
 • 5982210201 : ป.โท/การจัดการงานวิศวกรรม
 • 5992105501 : ป.เอก/วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
 • 5992303001 : ป.เอก/ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
  หมายเหตุ : บันทึกส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรด่วนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 กรกฎาคม 2559
   6.รายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ/กศ.บป เทอม2/258 (ด่วนที่สุด)
  บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาค ปกติ/กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อนุมัติ 17 มิถุนายน 2559 **หมายเหตุ** ผู้มีรายชื่อได้ รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2559
   7.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2559 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 1/2559 ได้ที่นี่
  ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
  ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2559
   8.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 3/2558 ฉบับแก้ไขล่าสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 3/2558 ได้ที่นี่
  ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (ซัมเมอร์)
  ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2559
   9.ประกาศรับบัตรนักศึกษาภาคปกติ ปี 2557 (ด่วนที่สุด)
  นักศึกษารุ่นเข้าเรียนรหัส 57* ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ห้องหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น

  (หมายเหตุ: รหัสนักศึกษา 58* รอรับบัตรนักศึกษาจากทางธนาคาร
  ธนาคารจะมาดำเนินการจ่ายบัตรเอง แต่ยังไม่มีกำหนดอย่างเป็นทางการค่ะ ให้รอฟังประกาศจากทางมหาวิทยาลัย)
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2559
   10.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วน)
  เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
   11.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Internet Explorer
  เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Internet Explorer กรุณาเลือก Continue to this website (not recommended) เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117