เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศขยายวันขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 (ชำระเงินผ่านกองคลังเท่านั้น) (ด่วนที่สุด)
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ทั้งภาคปกติ และ ภาคกศ.บป. ปรากฏว่ามีนักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินขอสำเร็จการศึกษาตามวัน เวลาดังกล่าว ดั้งนั้นจึงขยายวันเวลาการยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษาและชำระเงิน ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2558 นี้ โดยให้ชำระได้ที่กองคลังเท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ได้ที่นี่ ปฏิทินการศึกษาใหม่เข้าสู่อาเซียน
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ครุศาสตร์รุ่นเข้า ปี2553
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2557
 3.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วนมาก)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
 4.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Internet Explorer (ด่วนมาก)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Internet Explorer กรุณาเลือก Continue to this website (not recommended) เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117