เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.การยืนยันลงทะเบียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคปกติ  (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติ กลุ่มยืนยันลงทะเบียนหลังกำหนด ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 2/2558 ระบบเปิดยืนยันลงทะเบียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่พบปุ่ม ลงทะเบียน แสดงว่าสถานะชำเงินของภาคเรียนก่อนหน้า ยังมีปัญหา วันที่สุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนได้โดยมีค่าปรับ 22 เมษายน 2559
นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2559
 2.การยืนยันลงทะเบียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 2/2558 ภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์) (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์) กลุ่มยืนยันลงทะเบียนหลังกำหนด ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 2/2558 ระบบเปิดยืนยันลงทะเบียน วันที่ 25 มกราคม 2558 เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่พบปุ่ม ลงทะเบียน แสดงว่าสถานะชำเงินของภาคเรียนก่อนหน้ายังมีปัญหา วันที่สุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนได้โดยมีค่าปรับ 3 เมษายน 2559
นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 มกราคม 2559
 3.แจ้งนักศึกษารหัส 57 ภาคปกติรับบัตรนักศึกษาได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)
นักศึกษารหัส 57 ระดับปริญญาตรีติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้แล้ว ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(ติดต่อรับด้วยตัวเอง) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2558

หมายเหตุ : บัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารหัส 57 และบัตรนักศึกษารหัส 58 ทุกระดับ ยังไม่มีกำหนดรับจากทางธนาคารกสิกรไทยค่ะ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2558
 4.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่ ปฏิทินการศึกษาใหม่เข้าสู่อาเซียน
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ กลุ่มครุศาสตร์รุ่นเข้า ปี 2554
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ มีการแก้ไขใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2558

ปฏิทินการศึกษา ป.บัณฑิต ภาคสมทบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2557
 5.ประกาศการทำบัตรนักศึกษา (ด่วนมาก)
1. นักศึกษาภาคปกติที่ต้องการทำบัตรนักศึกษาใหม่ เช่น กรณีบัตรสูญหาย บัตรชำรุด และอื่นๆ ให้ติดต่อทำบัตรใหม่ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาสารคาม(ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรมหาสารคาม ตรงข้ามตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม)
หมายเหตุ สิ่งที่ต้องนำไปเพื่อติดต่อกับธนาคาร 1. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 2.บัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษาที่ไปติดต่อต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย)

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นเข้าเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรนักศึกษาให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาสารคาม
(นักศึกษาที่รายงานตัวเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 และ 3/2557 บัตรยังไม่มานะคะ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น)
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2558
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117