เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการศึกษา (ด่วนที่สุด)
ประกาศขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นักศึกษาสามารถทำแบบประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการศึกษาทางเว็บไซต์ แบบประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการศึกษา หากมีปัญหาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 2 โทร 043-722118 ต่อ 6131
*** ให้นักศึกษาทำการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กันยายน 2558
*** หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมทำแบบประเมินในครั้งนี้ด้วย ***ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลผูกพันธ์กับผลการเรียน แต่นักศึกษาต้องประเมินผลตามความเป็นจริง***
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2558
 2.ขยายเวลายืนยันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2558 ภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์)  (ด่วนที่สุด)
ขยายเวลาการยืนยันลงทะเบียนเรียนสำหรับ นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์) ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 1/2558 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2558 เป็นรอบสุดท้าย หลังจากนี้จะมีค่าปรับ สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่เจอปุ่ม ลงทะเบียน แสดงว่าสถานะชำเงินของเทอมก่อนหน้า ยังมีปัญหา วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด รายละเอียดตามปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558
นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2558
 3.ประกาศการทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2558 ทุกระดับ (ด่วนที่สุด)
1. นักศึกษาใหม่ เข้าเรียนปีการศึกษา 1/2558 ทุกระดับ ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ให้มาติดต่อที่ห้องหลักสูตรและแผนการเรียน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2558
 4.ประกาศการทำบัตรนักศึกษา (ด่วนมาก)
1. นักศึกษาภาคปกติที่ต้องการทำบัตรนักศึกษาใหม่ เช่น กรณีบัตรสูญหาย บัตรชำรุด และอื่นๆ ให้ติดต่อทำบัตรใหม่ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาสารคาม(ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรมหาสารคาม ตรงข้ามตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม)
หมายเหตุ สิ่งที่ต้องนำไปเพื่อติดต่อกับธนาคาร 1. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 2.บัตรประจำตัวประชาชน (นักศึกษาที่ไปติดต่อต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย)

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นเข้าเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรนักศึกษาให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาสารคาม
(นักศึกษาที่รายงานตัวเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 และ 3/2557 บัตรยังไม่มานะคะ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ชั้น 2 อาคาร 15 ชั้น)
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2558
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117