เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.การยืนยันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคปกติ  (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติ ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 2/2557 เริ่ม วันที่ 17 ธันวาคม 2557 สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่เจอปุ่ม ลงทะเบียน แสดงว่าสถานะชำเงินของเทอมก่อนหน้า ยังมีปัญหา วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด รายละเอียดตามปฏิทินการศึกษา เทอม 2/2557
นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2557
 2.นักศึกษาที่ยืนยันลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ตรวจสอบภาระหนี้ (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ยืนยันลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ตรวจสอบภาระหนี้สิน ก่อนทำการพิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
หากภาระหนี้ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2557
 3.การยืนยันลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์)  (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์) ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 2/2557 เริ่ม วันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำหรับนักศึกษาที่ เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่เจอปุ่ม ลงทะเบียน แสดงว่าสถานะชำเงินของเทอมก่อนหน้า ยังมีปัญหา วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด รายละเอียดตามปฏิทินการศึกษา เทอม 2/2557
นักศึกษาที่เป็น นักศึกษาทุน ตรวจสอบสถานะทุนก่อนทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน หากไม่มีสถานะทุนให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
 4.ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศการประเมินการสอนอาจารย์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ทางเว็บไซต์ ระบบประเมินผู้สอน หากมีปัญหาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 2 โทร 043-722118 ต่อ 6131
*** ให้นักศึกษาทำการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
*** หมายเหตุ ถ้านักศึกษาไม่ทำการประเมินการสอนจะไม่สามารถดูเกรดของตนเองผ่านระบบบริการการศึกษาได้ ***ข้อมูลที่นักศึกษาประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีผลผูกพันธ์กับผลการเรียน แต่นักศึกษาต้องประเมินผลตามความเป็นจริง***
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
 5.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ได้ที่นี่ ปฏิทินการศึกษาใหม่เข้าสู่อาเซียน
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ครุศาสตร์รุ่นเข้า ปี2553
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2557
 6.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Internet Explorer (ด่วนมาก)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Internet Explorer กรุณาเลือก Continue to this website (not recommended) เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
 7.การ Login เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา โดยใช้ Chrome ในการใช้ระบบ (ด่วนมาก)
เมื่อทุกท่านเลือก Menu เข้าสู่ระบบโดยใช้ Chrome กรุณาทำตามภาพตัวอย่าง เพื่อเข้าสู่ระบบดังภาพ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117