เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.แก้ไข ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 3/2556 ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ซัมเมอร์) (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 3/2556 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ 3/2556
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2557
 2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ด่วนที่สุด)
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่านสามารถ Download
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ได้ที่นี่
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
ปฏิทินการศึกษาภาคสมทบ

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2556
 3.พบปัญหาพิมพ์ใบ Bill Payment  (ด่วนที่สุด)
กรณีนักศึกษา พบปัญหาพิมพ์เอกสารชำระเงินผ่านธนาคารไม่ได้ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมช่วยดาว์โหลด ดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้ แก้ไขปัญหา โดยกด Alt ค้างไว้ และกดพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินที่ธนาคารได้เลย
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2553
 4.Login เข้าสู่ระบบ สำหรับนักศึกษา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาทุกคน สามารถเข้าสู่ระบบโดย Username เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา ส่วน Password ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาเช่นเดียวกัน หากยังไม่ได้ รหัสผ่านให้ใช้เป็นเลขที่บัตรประชาชน เมื่อทำการกรอกประวัตินักศึกษาเรียบร้อย รหัสผ่านจะเปลี่ยนให้เป็นเลขบัตรประชาชน ในการเข้าระบบครั้งที่ 2 โดยอัตโนมัติ
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2553
 5.โปรแกรม Adobe Acrobat
กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่   Download File   เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2553
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117