เมนูหลัก

ตอบคำถาม
ประจำเดือน  มกราคม 2560 
วันที่เวลาข้อความ
2400:12
คำถามเกณฑ์การได้เกียรตินิยมนี่ต้องได้เกรดเท่าไหร่ และไม่ต่ำกว่าอะไรคะ
คำตอบดูในคู่มือนักศึกษานะคะ มีหลายเงื่อนไขค่ะ ไม่ใช่เกรดเฉลี่ยอย่างเดียว เล่มเดิม หรือ เปิดมาอ่านก็ได้
วัน 04/02/2560 15:37 โดย ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
1106:24
คำถามอยากจะสอบถามว่าดิฉันติด F อยู่ 2 วิชานะคะ ตั้งแต่เทอม 2/2556 ต้องติดต่อสอบถามที่ฝ่ายทะเบียนใช่ไหมค่ะ
คำตอบติดต่อขอลงเรียนใหม่ใช้ทบ.32 ที่คณะที่วิชานั้นสังกัดค่ะ ถ้าเป็นวิชาเลือกไม่เรียนก็ได้เรียนวิชาอื่นแทน แต่ถ้าบังคับต้องเรียนค่ะ
วัน 14/01/2560 17:05 โดย ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
1008:41
คำถามอาจารย์เปิดเทอม 2560/1 เดือนไหนค่ะ
คำตอบเชคปฏิทินนะคะ ภาคปกติน่าจะเป็นวันที่ 19 มิถุนายน 60 ค่ะ ยังไงจะให้เขาขึ้นปฏิทินให้เชคจากปฏิทินการศึกษานะคะ
วัน 14/01/2560 17:06 โดย ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4372-2118 ต่อ 269 โทรสาร 0-4372-2117